مقالات

ارتودنسی دیمون چیست ؟
مقاله

ارتودنسی دیمون چیست ؟

درباره سیستم دیمون سیستم دیمون در سراسر جهان توسط هزاران متخصص ارتودنسی استفاده می شود و توسط دکتر دوایت دیمون 

ارتودنسی پیشگیرانه
مقاله

ارتودنسی پیشگیرانه چیست ؟

طبق نظر انجمن کشورهای پیشرفته زمانی که کودکان اولین دندانهای خود را در می آورند یعنی از 12 ماهگی باید